Renditingimused

RENDITINGIMUSED

Rendilevõtja peab olema vähemalt 18 aastane allkirjaõiguslik teovõimeline isik.

Rendiperioodi pikkust arvestatakse ühe kalendripäeva kaupa. Pikemaks perioodiks küsi eraldi pakkumist.

Tagatisraha 100€ tasutakse kohapeal enne haagise üleandmist ning see fikseeritakse üleandmise vastuvõtmise aktis. Kui haagise tagastamisel ei fikseerita puudusi, siis tagastatakse tagatisraha täies mahus.

Kui eelnevalt ei lepita kokku teisiti, siis haagised antakse üle ning tagastatakse Haapsalu Aqua selvepesula parklas, aadressil Raudtee 50.

Tagastamise aeg on keskpäeval, kui eelnevalt ei lepita kokku teisiti.

Tünn, saun ja haagised tuleb tagastada puhtalt. Kui tagastatav ese vajab välipesu, siis arvestatakse tagatisrahast maha 10 eur. Kui saun vajab seest suuremat puhastust (pori, tuhk, jms), siis arvestatakse tagatisrahast maha puhastusele kuluv summa.

Kui tooted vajavad peale renti remonti, siis rentnik kohustub tasuma kõik kulud, mis kuluvad toote töökorda saamisele, täis ulatuses.

Tünnis ja saunas ei tohi transportimise ajal hoida ühtegi eset. Liikuvad esemed võivad kahjustada inventari. Kahjustuste tekkimisel tuleb kahju saanud ese või kompenseerida täies ulatuses: Näiteks ilma veeta käetud katki käetud ahi tuleb asendada uuega või kompenseerida täies ulatuses. Kriibitud või muud moodi kahjustatud tünni plastiksisu tuleb kinni maksta täies ulatuses, et asendada uuega.